top of page

Iedereen heeft het beste voor met zijn kinderen.
waar je ook komt ter wereld, welke sociaal economische, of culturele achtergrond je ook hebt.
 
Je houd van je kroost en je hoopt vurig dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan.
Daar stel je alles voor in het werk.

Is het dan niet vreemd dat we dagelijks keuzes maken die juist niet toekomstbestendig zijn,
die de toekomst van onze kinderen geen goed doen.
het ecologisch evenwicht raakt steeds voelbaarder verstoord, we willen wel anders maar weten eigenlijk niet meer zo goed hoe, 

KID-STAgeRbruTikt film en storytelling om kinderen een stem te geven

zodat zij de volwassenen ku nnen adviseren en activeren bij het behalen van de duu rzame

ontwikkelings doelen zeals deze zijn overeengekomen door de VN.

WAAROM

Volwassenen kunnen wel wat hulp en visie gebruiken bij het behalen van de

duurzame ontwikkelings doelen (SDG's).

De oude denkpatronen, dogmatische principes en het korte termijn winstbejag

weerhoudt volwassenen bij het maken van de 'juiste' beslissingen.

Kinderen daarentegen hebben vaak sterke heldere 'out-of-the-box' oplossingen voor

complexe vraagstukken, aangezien hun morele compas nog puur is en gericht op

mens, dier en natuur. Alleen kinderen warden vaak niet als gelijkwaardige gesprekspartner

gezien bij het nemen van beslissingen die juist hen aangaan.

Daar moet verandering in komen. Daarom willen wij kinderen een podium bieden

zodat hun stem gehoord wordt en zij serieus warden genomen als volwaardig

ges pre ks partner.

HOE

KID-START gebruikt film en storytelling om kinderen en jongeren een stem te geven

zodat zij de volwassenen kunnen bijstaan bij de beslissingen die hen aangaan.

Wij bieden een platform voor dialoog, activatie, participatie en educatie,

zo bouwen wij samen aan een netwerk van jonge changemakers.

PROJECTEN

KID-START werkt vanuit 3 pijler projecten om de SDG's op zo'n breed mogelijke schaal

te kunnen helpen realiseren; huishoud niveau, buurt niveau en bestuurlijk niveau.

1. WordWakker.NU

Activatie programma waarbij kinderen hun ouders adviseren (en confronteren) hoe zij

op huishoud niveau kunnen bijdragen aan het behalen duurzame ontwikkelings doelen.

Kortom: De Keukentafel dialogen

2. Buurtbazen

Binnen dit project laten wij kinderen hun eigen buurt filmen met de vraag wat zij zouden

veranderen als zij de baas zouden zijn van hun buurt. 'Wat moet er in jouw buurt

veranderen om bij te dragen aan een betere wereld.' Vervolgens gaan ze in dialoog met

lokale beleidsmakers, middenstand en andere betrokkenen.

Zij delen hun bevindingen en video's op een educatief digitaal platform.

3. Future Kids Project - Message from the Future

We filmen in dit project 'toekomstige' kleinkinderen van huidige beslissingsmakers.

In de video's confronteren de 'kleinkinderen' hun grootouders met de beslissingen die

zij vandaag de dag maken en laten hen zien welk effect dat kan hebben op de

toekomstige generaties.

bottom of page